Algemene info - Scouting Heerlen (HAPPYKIDZZ)

Scouting St. Jan Baptist
HappyKidzz
Ga naar de inhoud

Algemene info

Downloads

   


ALGEMENE INFORMATIE

B
ijeenkomsten
Bevers (jongens en meisjes van 4 1/2-7 jaar) zaterdagmorgen van 10.00 u tot 12.00 u.
Welpen (jongens en meisjes van 7-11 jaar) zaterdagmiddag van 13.00 u tot 15.00 u.
Scouts (jongens enmeisjes van 10-16 jaar) vrijdagavond van 19.00 u tot 21.00 u.
Explorers (jongeren van 15-19 jaar) dinsdagavond van 19.30 u tot 21.30 u.


Voor LuchtScouts, RuiterScouts en de St. Joris Band, bel 0622490222.

Afmelding
Zeker 1 dag vóór de bijeenkomst. Afmelding is verplicht.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 2 januari van het opvolgende jaar. De eerste maand is gratis.

Activiteitenbijdrage
Per jaar € 102,00 1e lid van de familie (€ 8,50 permaand)
€ 96,00 2
e lid van de familie (€ 8,00 permaand)
Er geldt hier een actie.

Actuele activiteitenbijdrage is € 120,00 per jaar.
Alléén via ons banknummer,
NIET via de stafleden.

Opzegtermijn lidmaatschap

Vóór 1 september, schriftelijk aan het groepsbestuur.

Zie www.stjanbaptist.nl voor meer info.

Installatie

Uw zoon en/of dochter wordt binnen twee maanden geïnstalleerd.
Dit houdt in dat hij/zij tijdens een feestelijke bijeenkomst van de speltak de insignes op de blouse
gespeld krijgt. U krijgt meer informatie van de staf van de speltak.

Rekeninggegevens
IBAN NL49SNSB0936905980
t.n.v. Scouting St. Jan Baptist
onder vermelding van Naam zoon/dochter, en speltak.

TELEFOONNUMMERS

Scouting- en Totemcentrum Scouting St. Jan Baptist

(045) 572 28 87

Verhuur

(062) 249 02 22

Groepsvoorzitter Luc Stel

(062) 249 02 22

Groepsbegeleider Hubert ter Heide

(062) 156 65 92

Bevers, Petal Bouwmans

(062) 709 20 96

Welpen, Luc Stel

(062) 249 02 22

Scouts, Luc Stel

(062) 249 02 22

Explorers, Patrick Vlieks

(064) 303 39 18

Jamboreepad 2
6415 jn  Heerlen

Telefoon: 0455722887
B.G.G.:   0622490222
Dé scoutinggroep in jou buurt
Scouting St. Jan Baptist, of Scouting Heerlen, heeft het goed voor elkaar.
Een prachtig gebouw, een eigen identiteit die vooral gebaseerd is op normen en waarden, zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
Jij zit heel goed bij ons!
De veiligheid staat voorop en onze organisatie zit zeer goed in elkaar.
Terug naar de inhoud